Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Actueel Publicaties medewerkers Wetenschappelijke publicaties Peter Derkx

Wetenschappelijke publicaties Peter Derkx

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2016

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2016). A Humanist Evaluation of Substantial Life Extension through Biomedical Research and Technology. In A..B. Pinn (Ed.), Humanism and Technology: Opportunities and Challenges (Studies in Humanism and Atheism) (pp. 99-122). New York, NY: Palgrave Macmillan
 • Derkx, P.H.J.M. (2016). Contemporary humanism in the Netherlands. In M..B. Konashev (Ed.), Humanism and the XXIth Century: Lessons, Problems, and Perspectives [in Russian] (pp. 18-49). Saint Petersburg: The Russian National Library, Plekhanov House, etc

2015

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2015). The Future of Humanism. In A..C. Grayling & A. Copson (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Humanism (pp. 426-439). Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell

2014

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2014). How Should a Democracy Deal with Fundamentalism? A Humanist View. In A..B. Pinn (Ed.), Theism and Public Policy: Humanist Perspectives and Responses (Studies in Humanism and Atheism) (pp. 139-150). New York, NY: Palgrave Macmillan

2013

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2013). Humanism as a Meaning Frame. In A..B. Pinn (Ed.), What Is Humanism and Why Does It Matter? (Studies in Humanist Thought and Praxis) (pp. 42-57) Durham, UK: Acumen
 • Derkx, P.H.J.M. (2013). Worldviews, Genomics and Enhanced Human Lifespan. In P.H.J.M. Derkx & H.P. Kunneman (Eds.), Genomics and Democracy: Towards a 'Lingua Democratica' for the Public Debate on Genomics (Life Sciences, Ethics and Democracy, 1) (pp. 209-242). Amsterdam-New York: Rodopi
 • Kunneman, H.P. & Derkx, P.H.J.M. (2013). Introduction. In P..H..J..M. Derkx & H..P. Kunneman (Eds.), Genomics and Democracy: Towards a 'Lingua Democratica' for the Public Debate on Genomics (Life Sciences, Ethics and Democracy, 1) (pp. 7-33). Amsterdam - New York: Rodopi

Boekredactie

 • Derkx, P.H.J.M. & Kunneman, H.P. (Ed.). (2013). Genomics and Democracy: Towards a 'Lingua Democratica' for the Public Debate on Genomics (Life Sciences, Ethics and Democracy, 1). Amsterdam - New York: Rodopi

2011

Congresbijdrage

 • Derkx, P.H.J.M. (2011). A Humanistic Interpretation of the Qur'an? In J. Duyndam & R. van Riessen (Eds.), Proceedings of the International Memorial Conference in Honour of Nasr Abu Zayd: How can a Humanistic Approach to Islam Be Realized? Vol. XVI. Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society (pp. 94-109). Utrecht: Dutch-Flemish Levinas Society

Boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2011). Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden' Een levensbeschouwelijke visie op ingrijpende biomedisch-technologische levensverlenging (Humanismen). Brussel: VUBPRESS

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2011). Gezond tweehonderd jaar? Kan dat en moeten we dat willen? In P.H.J.M. Derkx, A.J.J.A. Maas & J.E.M. Machielse (Eds.), Goed ouder worden (pp. 47-70). Amsterdam: SWP, Humanistics University Press

Boekredactie

 • Derkx, P.H.J.M., Maas, A.J.J.A. & Machielse, J.E.M. (Ed.). (2011). Goed ouder worden. Amsterdam: SWP, Humanistics University Press

2009

Artikel in tijdschrift

 • Derkx, P.H.J.M. (2009). Ending Aging: Should We Aim for It? Journal of Nutrition, Health & Aging, 13 (Supplement 1, 2009, June), S379-S379.

Congresbijdrage

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2009). Humanisme als moderne levensbeschouwing. In H. Alma & A. Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft: studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 43-57). Amsterdam: SWP, Humanistics University Press

2008

Hoofdstuk in boek

2006

Hoofdstuk in boek

2005

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2005). Een humanistische interpretatie van de koran? In J. Duyndam, M. Poorthuis & T. de Wit (Eds.), Humanisme en religie: controverses, bruggen, perspectieven (pp. 265-278). Delft: Eburon
 • Derkx, P.H.J.M. (2005). Moet de democratie zelf fundamentalistisch worden om het fundamentalisme te kunnen bestrijden? In C.C. van Baalen, A.S. Bos, W. Breedveld, P..B. van der Heiden, J..J..M. Ramakers & W..P. Secker (Eds.), God in de Nederlandse politiek (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2005) (pp. 22-32). Den Haag: Sdu Uitgevers
 • Derkx, P.H.J.M. (2005). Multiculturele samenleving, huwelijksmigratie en humanisme. In J. Braeckman, B. de Reuver & T. Vervisch (Eds.), Ethiek van DNA tot 9/11 (pp. 259-282). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Derkx, P.H.J.M. (2005). Multiculturele samenleving: huwelijksmigratie en integratie. In C. Huinder & H. Michielse (Eds.), Ontmoeting, dialoog en educatie: vormingswerk in een multiculturele samenleving (pp. 27-50). Utrecht/Bakkeveen: Forum/Stichting voor Volkshogeschoolwerk

2004

Inaugurele rede

 • Derkx, P.H.J.M. (2004). De multiculturele samenleving: een humanistisch ideaal. Rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek op woensdag 10 maart 2004 (2004, maart 10). Utrecht: SWP, Humanistics University Press

2003

Artikel in tijdschrift

 • Derkx, P.H.J.M. (2003). Dutch Humanism since 1850: Meaning Frame and Moral Practice. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad Werkgroep Sassen, 12 (2001), 97-114.

2002

Congresbijdrage

 • Derkx, P.H.J.M. (2002). Twentieth-Century Humanism in a Small North-West European Country: The Case of The Netherlands. In VI Plechanovskie Tstenia: Rossia: Put v Sto Let (1900-2000), 30.05.-01.06.2002 g., Tezisi Dokladov (pp. 6-39). Sankt-Peterburg: Rossiiskaja Natsionalnaja Biblioteka, Dom Plechanova

Hoofdstuk in boek

Boekbespreking

 • Derkx, P.H.J.M. (2002). Individualisering in Nederland gepreciseerd en empirisch getoetst [Bespreking van het boek Individualisering in Nederland aan het eind van de twintigste eeuw. Empirisch onderzoek naar omstreden hypotheses]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 115(1), 152-154.

2001

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2001). De humanist en vrijdenker Polak. In J. Bartels, H. Blom & H. Wedman (Eds.), Leo Polak: Het vrije denken en het maatschappelijke handelen (pp. 33-42). Budel: Damon

2000

Artikel in tijdschrift

 • Derkx, P.H.J.M. & Paaschen, P. van (2000). Cultuur en Economie. Tijdschrift voor Humanistiek, 1 (4).
 • Derkx, P.H.J.M. (2000). Cultuur heeft een grote invloed op het economische gedrag (Interview met Y.S. Brenner). Tijdschrift voor Humanistiek, 1 (4), 9-14.

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2000). Evolutionary Humanism: Possibilities and Limitations of a Scientific Meaning Frame. In H.J. Birx & E.I. Kolchinsky (Eds.), Nauka i obscestvo - Science and Society (pp. 220-233). St. Petersburg: St. Petersburg Branch, Institute of the History of Natural Sciences and Technology, Russian Academy of Sciences
 • Derkx, P.H.J.M. (2000). Inleiding en annotaties bij : Garmt Stuiveling, De eigen taak van het humanisme. In A. Gasenbeek (Ed.), Garmt Stuiveling: Wegbereider van het Humanistisch Verbond (Humanistisch Erfgoed) (pp. 11-38). Utrecht: Het Humanistisch Archief
 • Derkx, P.H.J.M. (2000). Science and Religion: A Historical View from the Netherlands. In H.J. Birx & E.I. Kolchinsky (Eds.), Nauka i obscestvo - Science and Society (pp. 110-120). St. Petersburg: St. Petersburg Branch, Institute of the History of Natural Sciences and Technology, Russian Academy of Sciences

1998

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (1998). H.J. Pos: Metaphysics against Nazism and Capitalism. In Memory, History and Critique: Proceedings of the Fifth ISSEI-Conference 1996 (CD-ROM). Utrecht: UvH/ISSEI
 • Derkx, P.H.J.M. (1998). Het humanisme van H.J. Pos: metafysica tegen nationaal-socialisme en kapitalisme. In Peter Derkx, Ulla Jansz, Corrie Molenberg & Carla van Baalen (Eds.), Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Humanisme in Nederland, 1850-1960 (pp. 132-146). Hilversum: Verloren
 • Derkx, P.H.J.M. (1998). Het woord 'humanisme': opkomst en betekenis. In P. Derkx, U. Jansz, C. Molenberg & C. van Baalen (Eds.), Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Humanisme in Nederland, 1850-1960 (pp. 10-33). Hilversum: Verloren
 • Derkx, P.H.J.M. (1998). Humanisme in het moderne Nederland: Selectieve bibliografie. In P.H.J.M. Derkx, U. Jansz & C. Molenberg (Eds.), Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Humanisme in Nederland 1850-1960 (pp. 190-194). Hilversum: Uitgeverij Verloren

Boekredactie

1997

Artikel in tijdschrift

 • Derkx, P.H.J.M. (1997). Rekenschap. Themanummer Historische Humanistiek. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 44 (2).

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (1997). "Ik heb het land aan verzuiling, maar veel meer nog aan neutraliteit." Jaap van Praag in gesprek over zijn leven. In P. Derkx & B Gasenbeek (Eds.), J.P. van Praag: Vader van het moderne Nederlandse Humanisme (pp. 23-96). Utrecht: De Tijdstroom
 • Derkx, P.H.J.M. (1997). Bloemlezing uit de geschriften van J.P. van Praag. In P.H.J.M. Derkx & A. Gasenbeek (Eds.), J.P. van Praag: Vader van het moderne Nederlandse humanisme (pp. 97-181). Utrecht: De Tijdstroom
 • Derkx, P.H.J.M. (1997). Eenheid boven geloofsverdeeldheid: Het humanisme van Leo Polak. In H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. van der Jagt (Eds.), Zeer kundige professoren: Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996 (pp. 243-254). Hilversum: Verloren

Boekredactie

 • Derkx, P.H.J.M. & Gasenbeek, A. (Ed.). (1997). J.P. van Praag: Vader van het moderne Nederlandse humanisme. Utrecht: De Tijdstroom

1994

Dissertatie

 • Derkx, P.H.J.M. (1994, oktober 26). H.J. Pos, 1898-1955: Objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en humanist. Universiteit voor Humanistiek, Utrecht (559 pag.) (Hilversum: Verloren) Prom./coprom.: prof. dr. H.A.M. Manschot.

1993

Hoofdstuk in boek