Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Actueel Publicaties medewerkers Wetenschappelijke publicaties Jan Hein Mooren

Wetenschappelijke publicaties Jan Hein Mooren

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2013

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (2013). Humanist Counselling and Existential Communication on Moral Issues. Existential Analysis, 24 (2), 281-296.

Hoofdstuk in boek

 • Sools, A.M., Mooren, J.H.M. & Tromp, T. (2013). Positieve gezondheid versterken via narratieve toekomstverbeelding. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J.A. Walburg (Eds.), Handboek Positieve Psychologie. Theorie, Onderzoek, Toepassingen (pp. 91-104). Amsterdam: Boom

2012

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. & Sools, A.M. (2012). Towards Narrative Futuring in Psychology: Becoming Resilient by Imagining the Future. Graduate Journal of Social Science, 9 (2), 204-226.

2011

Boek

 • Mooren, J.H.M. (2011). Verbeelding en bestaansoriëntatie. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

2009

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (2009). Identiteit en Morele Verbeelding. De verbeelding in het humanistisch raadswerk. In H. Alma & A. Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 211-229). Amsterdam: Humanistics University Press/Uitgeverij SWP
 • Mooren, J.H.M. (2009). Zinvol leven en de praktijk van het humanistisch raadswerk. In H. Alma & A. Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 199-208). Amsterdam: Humanistisc University Press/Uitgeverij SWP

2008

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (2008). Bestaansoriëntatie en verbeelding. Over de betekenis van de verbeelding in de geestelijke verzorging. In F. Boon & W. Pandjes (Eds.), Verbeelding, Geestelijk Verzorging en Psychiatrie. Zes perspectieven vanuit wetenschap, kunst en theologie (pp. 19-48). Delft: Eburon

Boekredactie

 • Mooren, J.H.M. & Bolsenbroek, A.K. (Ed.). (2008). Horen, verstaan en uitwisselen in professionele gespreksuitvoering. Amsterdam: Humanistic University Press, SWP

2002

Hoofdstuk in boek

 • Houten, D.J. van & Mooren, J.H.M. (2002). Humanist Counseling in the Netherlands. In A. Halsema & D.J. van Houten (Eds.), Empowering Humanity. State of the Art in Humanistics (Humanistics Library) (pp. 105-120). Utrecht: De Tijdstroom

2001

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (2001). A method of humanist moral counseling. The European Humanist Professional, ? (?).
 • Mooren, J.H.M. (2001). Geestelijke verzorging en emoties. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 5 (19), 26-30.
 • Mooren, J.H.M. & Smits, P. (2001). Zingeving bij intake voor psychotherapie. Psyche en Geloof, 11 (1), 2-20.

2000

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (2000). Autonomie en (non)-identiteit in het humanisme. In A.D.M. Elders (Ed.), Humanisme en boeddhisme: een paradoxale vergelijking (pp. 55-71). Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka

1999

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1999). Geestelijke verzorging als wetenschappelijke discipline? Een bespreking van de inaugurele rede van Johan Brouwer. Praktische Humanistiek, 9 (2), 149-154.

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (1999). Een methodiek van het humanistisch geestelijk werk. In Bakens in de stroom: Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk (pp. 109-125). Utrecht: SWP
 • Mooren, J.H.M. (1999). Humanistisch raadswerk: mythen en mogelijkheden. In Bakens in de stroom : Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk (pp. 15-35). Utrecht: SWP

Boekredactie

 • Mooren, J.H.M. (Ed.). (1999). Bakens in de stroom: Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk. Utrecht: SWP

1998

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1998). Trauma, Coping and Meaning of Life: Humanist Counselling of Post-Traumatic Stress. Praktische Humanistiek, 7 (3), 21-29.

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (1998). Zingeving en cognitieve regulatie: Een conceptueel model ten behoeve van onderzoek naar zingeving en levensbeschouwing. In Schering en inslag: Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur (pp. 193-206). Nijmegen: Katholiek Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid

1997

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1997). Bemiddeling tussen schuld en trauma. SEC : tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, 11 (4), 21-23.
 • Mooren, J.H.M. (1997). Een werkelijke ontmoeting. De visie van Jaap van Praag op het humanistisch raadswerk. Praktische Humanistiek, 4 (6), 11-19.
 • Mooren, J.H.M. (1997). Reflecties over verdriet en troost het humanistisch geestelijk werk. Praktische Humanistiek, 7 (2), 49-55.

1994

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1994). Orientierung auf Lebensziele und Werte. Über humanistischgeistige beratung. dieseits. Zeitschrift für Humanismus und Aufklärung, 4 (94), 9-11.

1993

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. & van Krogten, I.A.H.M. (1993). Contributions to the History of Psychology: CXII. Magda B. Arnold Revisited: 1991. Psychological Reports, 72, 67-84.

Boek

 • Mooren, J.H.M., Kunneman, H.P., van Dijk, A. & Glastra van Loon, J. (1993). een debat rond de levensbeschouwelijk leegte dan wel ruimte in het humanistisch raadswerk. Ermelo: Interior

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (1993). Humanistisch Geestelijk Raadswerk bij Justitie: Op een Kruispunt van Wegen. In De gedachten zijn vrij. 25 jaar Humanistisch Geestelijk Raadswerk bij de inrichtingen van justitie (pp. 39-50)
 • Mooren, J.H.M. (1993). Koffie verkeerd: over ' extra' en 'essence'. In J.H.M Mooren, H. Kunneman, J. Glastra van Loon & A. van Dijk (Eds.), Humanisme in het Humanistisch Raadswerk. Een debat rond de levensbeschouwelijke leegte dan wel ruimte in het humanistisch raadswerk (pp. 1-11). Ermelo: Interior
 • Mooren, J.H.M. (1993). Levensbeschouwelijke leegte? Enige opmerkingen over ' the state of the art'. In J.H.M. Mooren, H. Kunneman, J. Glastra van Loon & A. van Dijk (Eds.), Humanisme in het Humanistisch Raadswerk. Een debat rond de levensbeschouwelijke leegte dan wel ruimte in het humanistisch raadswerk (pp. 4-18). Ermelo: Interior

1992

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1992). Levensbeschouwelijke leegte? Enige opmerkingen over ' the state of art' van het humanistisch geestelijk werk. Praktische Humanistiek, 4-18.

Congresbijdrage

 • Mooren, J.H.M. (1992). Ambtshalve binding: last of noodzaak? In Verslagbundel: De geestelijk verzorger en de eigen levensovertuiging: dilemma's van ambtshalve binding (pp. 24-25)

1991

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1991). Levensbeschouwing in therapie. Een questionaire. Quo Helet (Theologische Faculteit Tilburg), 1 (5), 1-3.

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (1991). Travelling through the swamp: sexuality between mental health and spiritual comfort. In J.H. Kerssemakers (Ed.), Sex and Religion. Religious Issues in Sexological Treatment; Sexological Issues in Pastoral Care (pp. 75-92). Amsterdam: Rodopi

1990

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1990). Dromen: weg of waarheid. UvH/HOI Info, 5 (maart/april), 11-19.

1989

Boek

 • Mooren, J.H.M. (1989). Geestelijke verzorging en psychotherapie. Baarn: AMBO

1988

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1988). Fundamentele dilemma's in de geestelijke verzorging. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 837-849.

Congresbijdrage

 • Mooren, J.H.M. (1988). Inleiding op de Studiedagen 'Instellingsbeleid en de Dienst Geestelijke Verzorging. In 'Instellingsbeleid en de Dienst Geestelijke Verzorging. Integratie, Identiteit , Professionaliteit. Utrecht: NZR

Boek

 • Mooren, J.H.M. & Dijkhuis, J.H. (1988). Psychotherapie en levensbeschouwing. Baarn: AMBO

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (1988). Levensbeschouwing: halsband of leidraad. In J.H.M. drs. Mooren & J.H. prof. dr. Dijkhuis (Eds.), Psychotherapie en levensbeschouwing (pp. 26-50). Baarn: AMBO

1987

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1987). Eenzaamheid: relatie en existentie. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 34 (2), 66-76.

1986

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1986). 1. Intramurale geestelijke verzorging. 2. Verantwoordelijkheden en taken. Medisch Contact, 1072-1074.

Hoofdstuk in boek

 • Mooren, J.H.M. (1986). Van geestelijke tot professional. In T. Vanlandschoot & T. Jorna (Eds.), Praktisch humanisme. Morele-/geestelijke begeleiding en moraal-/vormingsonderwijs in België en Nederland (pp. 79-88). Brussel: Vrije Universiteit

1981

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. & Krogten, I. (1981). Arnolds emotietheorie gewogen ... en te licht bevonden. Révészberichten.

1979

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1979). Levensverhaal en actualiteit in ontmoetingsgroepen. Ont-moeten, 5 (2), 1-6.
 • Mooren, J.H.M. (1979). Levensverhaal en actualiteit in ontmoetingsgroepen. Ont-moeten, 5 (4/5), 1-6.

1978

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1978). Wieberen Koopmans en HVO. Ont-moeten, 4 (2), 15-20.

1977

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1977). Afstand in ontmoetingsgroepen. Ont-moeten, 3 (5/6), 13-21.
 • Mooren, J.H.M. & Abas, E. (1977). Ontmoetingsgroepen. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 24 (4), 150-165.
 • Mooren, J.H.M. (1977). Veiligheid. Ont-moeten, 3 (3), 2-5.

1976

Artikel in tijdschrift

 • Mooren, J.H.M. (1976). Feedback. Ont-moeten, 3 (2).
 • Mooren, J.H.M. (1976). Het groepsgebeuren en de buitenwereld. Ont-moeten, 3 (2), 2-7.