Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Actueel Publicaties medewerkers Wetenschappelijke publicaties Hans Alma

Wetenschappelijke publicaties Hans Alma

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2016

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. (2016). Cruciale teksten- John Dewey, A common Faith. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 70, 65-73.

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2016). De erotische kracht van kunst in de publieke ruimte. In H.A.M. Alma & J. Goud (Eds.), Maar zie ik heb lief. Eros in kunst en religie (pp. 33-43). Zoetermeer: Meinema
 • Alma, H.A. & Kunkeler, J. (2016). Eros en religie in de dans: Gesprek met Sidi Larbi Cherkaoui. In H.A.M. Alma & J. Goud (Eds.), Maar zie ik heb lief. Eros in kunst en religie (pp. 101-108). Zoetermeer: Meinema

Boekredactie

 • Alma, H.A. & Goud, J. (Ed.). (2016). Maar zie ik heb lief. Eros in kunst en religie. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema

2015

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2015). Religie in het publieke domein: John Dewey's democratisch ideaal tegen de achtergrond van het actuele religiedebat. In M. Van den Bossche & G. Coene (Eds.), Vrij(heid) van Religie (Humanismen) (pp. 103-124). Brussel: VUBPress

2013

Congresbijdrage / article

 • Alma, H.A. (2013). Storytelling as a dance of words and images. In Storytelling

Hoofdstuk in boek

 • Anbeek, C.W. & Alma, H.A. (2013). Worldviewing competence for narrative interreligious dialogue: a Humanist Contribution to Spiritual Care. In D.S. Shipani (Ed.), Multifaith Views in Spiritual Care (pp. 149-169). Ontario Canada: Pandora press

2009

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2009). De esthetische en religieuze potentie van het alledaagse: John Dewey's naturalistische visie op de religieuze ervaring. In J. Pieper & M. van Uden (Eds.), Zichtbare en onzichtbare religie (pp. 28-38). Tilburg: KSGV
 • Alma, H.A. & Smaling, A. (2009). Humanisme als bron van zin. In H. Alma & A. Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 233-247). Amsterdam: Humanistic University Press
 • Alma, H.A. (2009). Imagination and transcendence: The transcendental dimension in art from a psychological point of view. In H. Alma, M. Barnard & V. Kuester (Eds.), Visual arts and religion (pp. 109-123). Berlin: LIT Verlag
 • Alma, H.A. & Smaling, A. (2009). Zingeving en levensbeschouwing: een conceptuele en thematische verkenning. In H. Alma & A. Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 17-34). Amsterdam: Humanistic University Press
 • Kaulingfreks, R.G.A. & Alma, H.A. (2009). Kunst als bron van zin. In H. Alma & A Smaling (Eds.), Waarvoor je leeft, studies naar humanistische bronnen van zin (pp. 171-178). Amsterdam: HUP

Boekredactie

 • Alma, H.A. (Ed.). (2009). Visual arts and religion. Berlin: LIT Verlag
 • Alma, H.A. & Smaling, A. (Ed.). (2009). Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin. Amsterdam: Humanistic University Press SWP

2008

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. (2008). Self-development as a spiritual process: The role of empathy and imagination in finding spiritual oriëntation. Pastoral Psychology, 57 (1-2), 59-63.

Congresbijdrage

 • Alma, H.A. & Smaling, A. (2008). The meaning of empathy and imagination in human inquiry. In New frontiers of Phenomenology, beyond Postmodernism in Empirical Research.. Rovereto Italië

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2008). Religious and Aesthetic Experiences. A Psychological Approach. In T.H. Zock (Ed.), At the crossroads of art and religion: Imagination, Commitment, Transcendence (pp. 23-38). Leuven: Peeters
 • Alma, H.A. (2008). Wetenschappelijk onderzoek en verbeelding, aan de hand van Baron von Münchhausen. In J. Duyndam, H. Alma & I. Maso (Eds.), Deugden van de humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (pp. 9-20). Utrecht: Humanistic University Press SWP

Boekredactie

 • Duyndam, J., Alma, H.A. & Maso, I. (Ed.). (2008). Deugden van de humanistiek: Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht. Utrecht: Humanistic University Press, SWP

2007

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. & Smaling, A. (2007). Self-development as a Spiritual process: The Role of Empathy and Imagination in Finding Spiritual Orientation. In W.E Frankenhuis & E. Grünewald (Eds.), researching the self: Interdisciplinary perspectives (pp. 172-191). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

2006

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. & Smaling, A. (2006). The meaning of empathy and imagination in health care and health studies. Qualitative Studies on Health and Well-being, 1 (4), 195-211.

2005

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A., Uden, R. & Pieper, J.Z.T. (2005). Bridge over troubled water : Resultaten van onderzoek naar receptiviteit. Tijdschrift voor Psychologie en Gezondheid, 33 (3), 169-180.
 • Alma, H.A. & Zock, T.H. (2005). The impact of a religious opera on a secular audience: The existential and religious importance of art. Mental Health, Religion & Culture, 2, 127-140.

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2005). By virtue of inner necessity. Religious art in the context of modernism and postmodernism. In W. van den Bercken & J. Sutton (Eds.), Aesthetics as a religious factor in Eastern and Western Christianity. Leuven: Peeters
 • Alma, H.A. (2005). Humanisme en christendom als bronnen van zin. In J. Duyndam, T. de Wit & M. Poorthuis (Eds.), Humanisme en religie: Controverses, bruggen, perspectieven (Humanisme en religie: Controverses, bruggen, perspectieven) (pp. 339-354). Delft: Eburon
 • Uden, M. van, Alma, H.A. & Pieper, J.Z.T. (2005). Bridge over troubled water: Further results regarding the religious coping scale. In M. van Uden & J. Pieper (Eds.), Religion and coping in mental health care (International series in the psychology of religion, 14) (pp. 129-143). Amsterdam: Rodopi

Inaugurele rede

 • Alma, H.A. (2005). De parabel van de blinden: Psychologie en het verlangen naar zin (2005, maart 17). Amsterdam: Humanistics University Press

2004

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A., Uden, J. van & Pieper, J.Z.T. (2004). Bridge over troubled water: Further results regarding the receptive coping scale. Journal of Empirical Theology, 17 (1), 101-114.

2003

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A., Pieper, J.Z.T. & Uden, M. van (2003). "When I find myself in times of trouble". Pargament's religious coping scales in the Netherlands. Archiv für Religionspsychologie, 24, 64-74.
 • Alma, H.A. & Zock, T.H. (2003). De uitwerking van een religieuze opera op een seculier publiek. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 49-61.
 • Alma, H.A. (2003). Geloofsopvoeding. Gereformeerd theologisch tijdschrift, 102.

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2003). Grensverkenning en grensverlegging in de godsdienstpsychologie. In W. Stoker & H.C. van der Sar (Eds.), Heroriëntatie in de theologie (pp. 83-91). Kampen: Kok
 • Alma, H.A. (2003). Troost bieden aan bedroefde harten: Ontferming in leven en werk van Vincent van Gogh. In A. Lanser, J. van Nijen, C. Stark & S. Stoppels (Eds.), De kunst van ontfermen (pp. 304-324). Kampen: Kok

Boekbespreking

 • Alma, H.A. (2003). Recensie van G.E. Myers, William James: His life and thought, C. Taylor, Varieties of religion today: William James revisited, en I. Breuer, Kopstukken Filosofie: Taylor [Bespreking van het boek William James: His life and thought]. Nexus, 35, 210-217.